شركت تعمیرات نیروگاهی ایران

En عربی
فرم تقاضای استخدام

مشخصات فردی

نام
نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
کد ملی
وضعیت نظام وظیفه
تاریخ تولد
محل تولد
محل صدور
تابعیت
دین
مذهب
جنسیت
وضعیت تاهل
تعداد فرزندان
تلفن اضطراری
شماره بیمه
تلفن منزل
آدرس کامل سکونت

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
معدل کل
عملیات

سوابق آموزشی

عنوان دوره آموزشی
مدت
تاریخ شروع دوره
تاریخ پایان دوره
نام موسسه یا مرکز آموزشی
عملیات

سوابق شغلی

نام شرکت/موسسه
سمت/شغل
میزان حقوق
مدت اشتغال از
تا
علت ترک کار
عملیات

مهارتها

میزان آشنایی با زبانهای خارجی
نوع زبان:
مهارت در:
مکالمه نوشتن خواندن
میزان آشنایی با کامپیوتر:
نوع مهارت و نام برنامه نرم افزار:
میزان مهارت های فنی و حرفه ای:
نوع مهارت:

سایر اطلاعات

وضعیت مسکن
شخصی استیجاری
میزان اجاره ماهانه (ریال):
آیا از سلامت کامل برخوردار هستید؟
بلی خیر
نوع نقص عضو یا بیماری:
آیا تاکنون سابقه ای در مراجع قضایی و امنیتی داشته اید؟
بلی خیر
توضیح:
نوع ایثارگری:
خانواده شهید جانباز آزاده رزمنده بسیجی
آیا امکان اعزام به ماموریت های بند مدت خارج از شرکت و محدوده محل سکونت برای شما وجود دارد؟
بلی خیر
در چه زمینه ای علاقه مند هستید با شرکت همکاری نمایید؟
نوع همکاری
تمام وقت پاره وقت
میزان حقوق درخواستی (ریال):
طریقه آشنایی با شرکت
نام و تلفن معرف:

تکمیل و اعطای درخواست برای اینجانب و شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران هیچگونه تعهدی برای استخدام ایجاب نمی نماید و صحت مواردفوق را نیز تائید می نمایم و در صورت اثبات عدم صحت آن شرکت در هر مرحله ای از استخدام مجاز است مطابق مقررات و قوانین شرکت رفتار نماید.