شركت تعمیرات نیروگاهی ایران

En عربی

بهسازی نیروگاه سهند بناب جهت تامین برق پایدار


500x500
تاریخ: 1400/12/09

تعمیرات اساسی واحد یک بخار نیروگاه سهند بناب استان آذربایجان‌شرقی توسط متخصصان شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران برای افزایش آمادگی و تولید برق پایدار این واحد طی تابستان سال آینده در حال انجام است.